Press "Enter" to skip to content

நுகர்வேர் பாதுகாப்பு அமைச்சர் புறக்கோட்டை வர்த்தக நிலையங்களுக்கு விஜயம்

கொழும்பு புறக்கோட்டை ஐந்துலாம்பு சந்தி விற்பனை நிலையங்களுக்கு இன்று விஜயம் செய்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் லசந்த அழகியவண்ண அவற்றைப் பார்வையிட்ட பின் மக்கள் மத்தியில் உரையாற்றுவதையும் விற்பனை நிலையங்களில் மக்கள் பொருட் கொள்வனவில் ஈடுபடுவதையும் படங்களில் காணலாம். (படங்கள்: எஸ்.ரி.ரமேஷ்)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: