Press "Enter" to skip to content

கடற்தொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா அவர்களின் இன்றைய கலந்துரையாடல்

கொழும்பு மாவட்ட கடற்றொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை தொடர்பாக ஆராயும் நோக்கில் கொழும்பு மாவட்ட கிராமிய கடற்றொழிலாளர் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளுக்கும் கடற்றொழில் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவிற்கும் இடையிலான கலந்துரையாடல் இன்று நடைபெற்றது.

தேசிய கிராமிய கடற்றொழிலாளர் சமேளனத்தின் செயற்பாடுகளை வலுப்படுத்தி நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள கடற்றொழிலாளர்களுக்கான சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவின் எண்ணகருவிற்கு அமைய மாவட்ட ரீதியாக கிராமிய கடற்றொழிலாளர் சங்கங்களின் கலந்துரையாடலை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் முதலாவது கலந்துரையாடல் கொழும்பு மாவட்ட கிராமிய கடற்றொழிலாளர் சங்கங்களுடனான் இன்று நடைபெற்றது. – 27.02.2022

More from UncategorizedMore posts in Uncategorized »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *