Press "Enter" to skip to content

இலங்கையில் இனப்படுகொலை எதுவும் இடம்பெறவில்லை – அவுஸ்திரேலியாவில் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்

இலங்கையில் இனப்படுகொலை எதுவும் இடம்பெறவில்லை- தமிழர்களிற்கு எதிரான இனப்படுகொலை குறித்த துண்டுபிரசுரங்களை கிழித்தெறிந்த அவுஸ்திரேலியாவின் கோட்டா ஹோ கோம் சிங்கள ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள்

More from UncategorizedMore posts in Uncategorized »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *