Press "Enter" to skip to content

சக்விதி ரணசிங்கவுக்கு 22 வருட கடூழிய சிறை தண்டனை

நிதி மோசடி குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட சக்விதி ரணசிங்கவுக்கு 5 வருடங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்ட 22 வருட கடூழிய சிறை தண்டனை விடுத்தப்பட்டுள்ளது.

கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *