Press "Enter" to skip to content

பேராதனை பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் தாக்குதல்: சட்டக்கல்லூரி மாணவர் சங்கங்கள் கண்டனம்

பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் சட்டப் பட்டதாரிகள் மீது அண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வாய்மொழி மற்றும் உடல் ரீதியான தாக்குதலை பல சட்ட மாணவர் சங்கங்கள் கண்டித்துள்ளன.

12 (12) சட்டப் பட்டதாரிகளை பல்கலைக்கழக சிற்றுண்டிச்சாலையில் பல்கலைக்கழக கலைப் பீடத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் குழுவினால் பகுடிவதை தொடர்பான பிரச்சினைகள் தொடர்பாக தாக்கப்பட்டனர்.

சட்டப் பிரிவின் பழைய மாணவர்கள் (பேராதெனியப் பல்கலைக்கழகம்), இலங்கை சட்ட மாணவர் சங்கம் மற்றும் சுதந்திர சட்ட மாணவர் இயக்கம் ஆகியவை இந்தத் தாக்குதலைக் கண்டித்து அறிக்கைகளை வெளியிட்டுள்ளன.

More from UncategorizedMore posts in Uncategorized »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *