Press "Enter" to skip to content

லிப்டன் சுற்றுவட்டப் பகுதியில் பதற்றமான நிலை

கொழும்பு லிப்டன் சுற்றுவட்டப் பகுதியில் திரண்டிருந்த போராட்டக்காரர்களை பொலிஸார் தடுக்க முற்பட்டதால் தற்போது அங்கு பதற்றமான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *