Press "Enter" to skip to content

இன்று எரிபொருள் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?

இந்த மாதத்தின் முதல் காலாண்டுக்கான எரிபொருள் விலை திருத்தம் இன்று மேற்கொள்ளப்படும் என மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு முன்னர் அறிவித்திருந்தது.

எரிபொருள் விலைச்சூத்திரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களின்படி, சர்வதேச சந்தையில் மசகு எண்ணெய் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப, எரிபொருள் விலை திருத்தம் ஒவ்வொரு மாதமும் 1 ஆம் மற்றும் 15 ஆம் திகதிகளில் முன்னெடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சூத்திரத்தின்படி, முந்தைய எரிபொருள் விலை திருத்தம் ஜூலை 17 ஆம் திகதி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது இன்று வரை மாறாமல் உள்ளது

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *