Press "Enter" to skip to content

குருநகரில் கடற்தொழில் அமைச்சரால் சீன அன்பளிப்பு டீசல் வழங்கி வைப்பு

சீன அரசாங்கத்தினால் நன்கொடையாக கடற்றொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள டிசல் இன்று அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தாவினால் யாழ்ப்பாணம் குருநகர் பிரதேச கடற்றொழிலாளர்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *