Press "Enter" to skip to content

ஊர்காவற்றுறை சந்தை தொகுதிக்கு அமைச்சர் டக்ளஸ் விஜயம் – நிலைமைகள் குறித்து ஆராய்வு!

ஊர்காவற்துறை சந்தை செயற்பாடுகளை பார்வையிட்ட அமைச்சர் டக்ளஸ் தேவானந்தா, சந்தை நிலவரங்கள் தொடர்பாக ஆராய்ந்துடன், முன்வைக்கப்பட்ட குறைபாடுகள் தொடர்பாக சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனைகளை

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *