Press "Enter" to skip to content

அரசாங்க பணியாளர்களின் சம்பளம் குறித்து புதிய அறிவிப்பு

2024 ஆம் ஆண்டில் சம்பள முற்பணம், சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் செலுத்துவதற்கான திகதிகளை அறிவிக்கும் சுற்றறிக்கையை நிதி அமைச்சின் திறைசேரி செயற்பாடுகள் பிரிவு வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி, 2024 ஆம் ஆண்டில், அரசாங்க அதிகாரிகளின் சம்பள முற்பணம், சம்பளம் செலுத்தும் திகதிகள், முப்படை மற்றும் ஆசிரியர் சேவைகளின் சம்பளம் செலுத்தும் திகதிகள், ஓய்வூதியம் செலுத்தும் திகதிகள் என்பன அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அது தொடர்பான முழுமையான குறிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

More from UncategorizedMore posts in Uncategorized »

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *